ข่าวและประกาศของเว็บ

นักเรียนทุกคน ทุกระดับสามารถเข้าเรียนได้

by Kiattisak Sittirach -

.
นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ทุกห้อง สามารถเข้าระบบได้โดยมี ชื่อผู้ใช้เป็น เลขประชาชน 13 หลัก ส่วนรหัสผ่านใช้เป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ที่เกิด  เช่น  เกิด 10 มกราคม 2549  ให้พิมพ์เป็น  10/1/2549 โดยไม่ต้องมีเลข 0 นำหน้าวันและเดือนเกิด และ พ.ศ. เกิด ต้องมี  25 นำหน้า หากไม่สามารถเข้าระบบได้ติดต่อ  ครูเกียรติศักดิ์  สิทธิราช ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์  รายวิชาที่เรียนเลื่อนลงด้านล่างนะครับ

รายวิชาสำหรับครู

by Kiattisak Sittirach -

ครูท่านใดที่เข้ามาในห้องเรียน ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ด้านล่าง หากเห็นรายชื่อตัวเองปรากฏ แสดงว่าท่านมีสิทธิ์ในการจัดการรายวิชานั้น คือเปลี่ยนชื่อของท่านเป็นรายวิชา เพิ่มรายละเอียดรายวิชา สร้างเนื้อหา สร้างกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่านที่ต้องการใช้งาน หรือยังไม่มีรายชื่อปรากฏ สามารถติดต่อ ขอบัญชีใช้งาน ได้ที่ ครูเกียรติศักดิ์  สิทธิราช  LineID: kingasura  หรือสแกน Line QR Code ด้านล่าง เข้ากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้


Available courses

นักเรียนทำกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ ใบงาน และแบบทดสอบหลังเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สำหรับครูและผู้สนใจ ที่ต้องการเรียนรู้การสร้างบทเรียนออนไล์ ติดตามการเข้าเรียน การทำแบบทดสอบ การทำใบงาน ใบความรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน

 เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒