รายวิชาที่มีอยู่

วิทยาการคำนวณ ม.1 ครู เฟื่องฟ้า

วิทยาการคำนวณ ม.1 ครู เฟื่องฟ้า

รายวิชา ...

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

รายวิชา ...

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

รายวิชา ...

สนุกกับ Scratch ม.1

สนุกกับ Scratch ม.1

รายวิชา ...

วิทยาการคำนวณ ม.1 ครูเกียรติศักดิ์ สิทธิราช

วิทยาการคำนวณ ม.1 ครูเกียรติศักดิ์ สิทธิราช

รายวิชา ...

โปรแกรมประยุกต์กับงานอาชีพ ม.1

โปรแกรมประยุกต์กับงานอาชีพ ม.1

รายวิชา ...

วิทยาการคำนวณ ม.1 ครูอรอุมา บรรดิษฐ์

วิทยาการคำนวณ ม.1 ครูอรอุมา บรรดิษฐ์

รายวิชา ...

การสร้างบทเรียนออนไลน์

การสร้างบทเรียนออนไลน์

สำหรับครูที่ต้องการสร้างบทเรียนออนไลน์
รายวิชา ...