บทความเว็บไซต์

ทุกคนในโลก

วันนี้ที่เขียนบล็อกนี้คือวันที่ 2 เมษายน 2565 โดยปกตินี่คือช่วงกลางฤดูร้อน แต่วันนี้ฝนตกทั้งวัน และอุณหภูมิตอนนี้คือ 19 ํC เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก มวลอากาศหนาวจากประเทศจีน เคลื่อนตัวลงมาปกคลุมประเทศไทยทั้งประเทศ ขณะเดียวกันลมมรสุมจากทะเลฝั่งอันดามันก็พัดขึ้นฝั่งเข้ามาในไทย มวลอากาศร้อนชื้น ประทะกับมวลอากาศเย็นทำให้เกิดฝนตกทั้งวันทั้งประเทศ แต่หลังจากนี้ไปอาจจะเห็นอุณหภูมิ 40 ํC ขึ้นไป วันนี้ติดตามนางฟ้าคนสวยจากบ้านที่อุดร มาที่ หนองวัวซอ

[ แก้ไขแล้ว: วันเสาร์, 2 เมษายน 2022, 15:49 น. ]
 
โดย Kiattisak Sittirach - วันศุกร์, 1 เมษายน 2022, 15:29 น.
ทุกคนในโลก

ห้องเรียนออนไลน์สตรีราชินูทิศ เกิดจากการจัดการประชุมทางวิชาการ ณ โรงแรมเซนทรัล อุดรธานี เมื่อปี 2543 สมัยคุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นอธิบดีกรมสามัญศึกษา ทางโรงเรียนได้รับมอบหมายให้นำเสนอ การจัดการเรียนการสอน โดยการใช้ระบบ e-Learning ในโรงเรียน ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างในยุคนั้น ระบบ e-Learning ในยุคนั้นส่วนมากจะเป็นสื่อดิจิตอล และสื่อมัลติมีเดีย บทเรียนสำเร็จรูปแบบออฟไลน์ เป็นส่วนมาก แต่ในฐานะครูผู้สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ทำให้มองถึงสื่อออนไลน์ ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงเกิดห้องเรียนออนไลน์สตรีราชินูทิศ และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการของผู้เขียน