ข่าวและประกาศของเว็บ

นักเรียนทุกคน ทุกระดับสามารถเข้าเรียนได้

นักเรียนทุกคน ทุกระดับสามารถเข้าเรียนได้

โดย Kiattisak Sittirach -
จำนวนการตอบกลับ: 0

.
นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ทุกห้อง สามารถเข้าระบบได้โดยมี ชื่อผู้ใช้เป็น เลขประชาชน 13 หลัก ส่วนรหัสผ่านใช้เป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ที่เกิด  เช่น  เกิด 10 มกราคม 2549  ให้พิมพ์เป็น  10/1/2549 โดยไม่ต้องมีเลข 0 นำหน้าวันและเดือนเกิด และ พ.ศ. เกิด ต้องมี  25 นำหน้า หากไม่สามารถเข้าระบบได้ติดต่อ  ครูเกียรติศักดิ์  สิทธิราช ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์  รายวิชาที่เรียนเลื่อนลงด้านล่างนะครับ