ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นระบบ e-learning ของโรงเรียน โดยเริ่มเปิดใช้งานเมื่อ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่าย โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายได้หลายรูปแบบ เป็นการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ขอเชิญครูสร้างบทเรียนในรายวิชาชองท่าน สนใจติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ครูเกียรติศักดิ์ สิทธิราช ห้องพักครูศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือทางเมล์ kiattisak@rachinuthit.ac.th มาร่วมสร้างบทเรียนออนไลน์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ลูกหลานสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ครูในโรงเรียนของเราสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะประสบผลสำเร็จมาหลานท่านแล้ว

เกี่ยวกับระบบ Authentication ของโรงเรียน

ทำไมต้องเข้าระบบด้วยบัญชีใช้งาน เพราะ พรบ.คอมพิวเตอร์ ระบุให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ต้องเก็บบันทึกการใช้งานของลูกข่าย โดยต้องมีการระบุตัวบุคคลที่จะเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตว่าเป็นใคร ซึ่งข้อมูลนั้นจะต้องเก็บไว้อย่างน้อย 90 วัน โรงเรียนก็เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตตามกฏหมาย ดังนั้นโรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยศูนย์คอมจึงจัดให้มีการใช้ระบบยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตขึ้น นั่นหมายความว่าทุกคนที่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนจะต้องมีบัญชีใช้งานเพื่อเข้าระบบ

ไม่มีบัญชีใช้งานอยากใช้เน็ตจะได้ไหม ในระบบเครือข่ายของเรา จะมีส่วนที่เรียกว่า Walled Garden เป็นส่วนที่มีเฉพาะเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อให้ผู้มาเยือนได้เข้าเยี่ยมชมเว็บโรงเรียนในส่วนต่างๆ จะออกไปเว็บอื่นไม่ได้ ถ้าต้องการไปยังเว็บไซต์อื่นต้องเข้าระบบก่อน

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของKiattisak Sittirach
  ห้องเรียนออนไลน์บนมือถือ
  โดย Kiattisak Sittirach - อังคาร, 25 ตุลาคม 2016, 11:13 น.
   

  ขณะนี้ท่านสามารถ ใช้งานห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ผ่านมือถือ โดยติดตั้ง Moodle mobile ทั้ง android และ iOS แล้วกรอกที่อยู่เว็บไซต์ https://class.rachinuthit.ac.th ใส่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานได้เลย